Güncel Mühendislik Maaşları

Kimya Mühendisliği Maaşları Ne Kadar?

kimya mühendisliği maaşları

Mühendislik biliminde; makine, inşaat, elektrik ve kimya olmak üzere 4 temel alan bulunur. Bu yazımda, bu dört temel mühendislikten biri olan kimya mühendisliği bölümünü maaş ve çalışma koşulları bakımından ele alacağım. Kimya mühendisliği maaşları özellikle bölüm öğrencilerinin ve mezunlarının merak edip araştırdığı konulardan biridir.

Kimya biliminin temel kavramları arasında yer alan ünite operasyonlarının gelişmesiyle birlikte, kimya mühendisliği meslek unvanını kazanmıştır. Kökeni 1850’li yılların başına kadar uzanan bu branş, geçmişte olduğu gibi günümüzde de popüler meslekler arasında yer alır. Süreç/Proses mühendisliği olarak da bilinir. Kimya mühendisleri üretim zincirinde kritik bir konuma sahiptir. Bu nedenle birçok işletmede aktif rol almaktadırlar. Üretim faaliyeti gösteren tüm işletmeler, kimya mühendisi istihdam etmeye ihtiyaç duyar.

Kimya mühendisleri genellikle boya, ilaç, gıda ve kozmetik alanlarında istihdam edilmektedirler. Ancak çalışma alanları yalnızca bu sektörlerle kısıtlı değildir. AR-GE dâhil pek çok alanda kimya mühendisleri çalışabilir. Mesleğin sorumluluk ve öneminin fazla olması, kimya mühendislerinin işletmeler açısından konumunu da etkilemektedir. Maddelerin fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarının incelenmesi, daha kullanışlı bir biçime dönüştürülmesi kimya mühendislerinin başlıca görevleri arasındadır. Aynı zamanda herhangi bir kimyasal maddenin en işlevsel halini ekonomik koşullar altında üretmek kimya mühendislerinin temel amaçlarından biridir.

Kimya Mühendisleri Ne İş Yapar?

Kimya mühendisliği mezunları 4 yıllık eğitim sonucunda mesleklerini icra etmeye başlar. Genellikle ARGE laboratuvarlarında, uzay araştırmalarında, havacılık sektöründe ve savunma sanayisinde istihdam edilirler. Var olan mevcut bir maddenin daha kullanışlı hale dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yaparlar. Üretimin devamlılığı açısından öneme sahip bir branştır. Kimya mühendislerinin görev ve sorumlulukları temel olarak şu şekildedir:

 • Var olan mevcut maddelerin daha dayanıklı bir forma dönüştürülmesi ve geliştirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda destek sağlanması
 • Verimli ve yenilikçi ham maddeler ortaya konulması
 • Çalışma konusunda verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi
 • Üretim sürecinde ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve çözümler sunulması

Belirtilmiş olan bu maddeler kimya mühendislerinin temel çalışmaları ve görevleri arasındadır. Bu maddelere eklemeler yapmak mümkündür.

Kimya Mühendisliği Maaşları

Diğer mühendislik dallarında olduğu gibi kimya mühendisliğinde de maaş durumu, devlette ve özel sektörde farklılık gösterir. Dolayısıyla kimya mühendisi maaşı ne kadar? Sorusuna iki ayrı başlık altında cevap vereceğim.

Konuyu tüm unsurları ile aktarmadan önce diğer yazılarımda yapmış olduğum uyarıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. Meslek seçimi hayatınızın gidişatını belirleyen faktörlerden biridir. Bu nedenle meslek seçimi yaparken kendi kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurup maaş kriterini ikinci plana bırakmalısınız. Kimya mühendisliğini seçmeniz durumunda hayatınızın ortalama 35-40 yılını bu mesleği öğrenmek ve icra etmek için harcayacağınızı unutmayın. Bu nedenle gerçek ilgi alanlarınızı öğrenmeli ve meslek seçiminizi buna göre yapmalısınız. Eğer gerçekten mutlu olacağınız, severek icra edeceğiniz mesleği seçerseniz ömür boyu işe gitmek zorunda kalmazsınız..

Uyarımı yaptığıma göre asıl konumuz olan kimya mühendisliği maaşları hakkında bilgi vermeye devam edebilirim.

Kimya Mühendisliği Maaşları Özel Sektör

Kimya mühendisleri, 4 yıllık mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra çoğunlukla çalışma hayatına özel sektörde başlarlar. Çünkü devlet kadrolarına kıyasla özel sektörde iş bulma süreci daha kolay ve hızlıdır. Özel sektörde kimya mühendisliği maaşları kişinin kendini geliştirmişlik seviyesine göre değişir. Deneyim, beceri, yaş, çalışılan işyerinin ölçeği gibi birçok unsur maaş konusunda etken faktördür. 25 yaşın altında yeni mezun kimya mühendisi maaşı genellikle asgari ücret seviyesinde yani yaklaşık 5.550 TL civarındadır. Deneyim süresi arttıkça maaş miktarı da doğru orantılı olarak artar. Deneyimli bir kimya mühendisinin günümüz koşullarında ortalama maaşı 9.000 TL seviyesinde belirlenmektedir. Özel sektörde kimya mühendisliği maaşları için bir üst sınırdan bahsetmek çok doğru olmaz. Alanınızda çok başarılı olup aylık ütopik rakamlar da kazanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen size bağlıdır.

UnvanEn Düşük Maaş ( TL )Ortalama Maaş ( TL )En Yüksek Maaş ( TL )
Yeni Mezun Kimya Mühendisi5.5006.0006.800
Kıdemli Kimya Mühendisi ( 2 Yıl )6.00068007.900
Uzman Kimya Mühendisi ( +5 Yıl )7.9007.7509.500
Tablodaki değerler piyasada çalışan belirli bir grup kimya mühendisinin maaşları göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. Değişkenlik gösterebilir, referans olarak alınmaması tavsiye olunur.

Kimya Mühendisliği Maaşları Devlet

Yeni mezun kimya mühendisleri için devlette çalışmak özel sektöre göre başlangıçta daha avantajlıdır. Çünkü herhangi bir tecrübeye bakılmaksızın tatmin edici bir maaş ile işe başlamak mümkündür. Bu nedenle atanma konusunda ciddi bir rekabet söz konusudur. Mezun sayısındaki artış ve kimya mühendisi kadrolarının azlığı atama puanlarının yüksek olmasına yol açmaktadır. Yani devlette istihdam edilmek için KPSS’den oldukça yüksek puan almanız gerekir. Bunun için disiplinli bir çalışma sistemi oluşturmalısınız. Devlette kimya mühendisliği maaşları 8000-11000 TL civarındadır. Ancak bu maaş, tıpkı özel sektörde olduğu gibi yine kişiye bağlı olarak değişir. Yüksek lisans mezunu olmak, YDS puanına sahip olmak, medeni durum ve çocuk sayısı gibi faktörler maaşa etki etmektedir.

Kimya Mühendisliği Çalışma Koşulları

Kimya mühendisliği çalışma koşulları da maaş gibi devlette ve özel sektörde çeşitli farklılıklar gösterir. Devlette çalışma koşullarının özel sektöre kıyasla daha rahat olduğunu söylemek mümkündür. Bu başlık altında kimya mühendislerinin; haftalık izinleri, çalışma süreleri, sosyal hakları ve yıllık izinleri üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

Özel Sektörde Kimya Mühendisliği Çalışma Koşulları

Kimya mühendisliği için belirlenen çalışma koşulları özel sektörde firmanın ölçeğine ve müşteri hacmine bağlı olarak değişebilir. Çalıştığınız işyeri büyük ölçekli ve gelişmiş bir işletme ise çalışma koşullarınız daha iyi olacaktır.

Çalışılan yer küçük bir işletme ise:

 • 08.30-19.00 arası mesai saati olarak belirlenir.
 • Haftada 1 gün (genellikle Pazar günü) haftalık izin hakkı vardır.
 • Öğle yemeği hakkı vardır (yemekhane bulunmuyorsa ödenek şeklinde de verilebilir)
 • Dini ve milli bayramlarda tatil verilir (işyerine bağlı olarak bazı bayramlarda izin verilmeyebilir)

Çalışılan yer büyük ölçekli bir firma ise:

 • 09.00 -18.00 arası mesai saati olarak belirlenir.
 • Hafta sonu tatili uygulaması vardır (Cumartesi ve pazar)
 • Servis imkânı ve öğle yemeği hakkı sunulur.
 • Çalışma esnasında oluşabilecek olası kaza ve yaralanmalara karşı işyeri hekimi uygulaması bulunur.
 • Tüm dini ve milli bayramlarda izin hakkı tanınır.
 • Fazla mesai yapmanız gereken durumlarda emeğinizin karşılığı ücret olarak size ödenir. Bu tutar 4857 sayılı kanuna göre saatlik ücretinizin 1,5 katıdır. Yani fazladan çalıştığınız her saat için normal saat ücretinize ek olarak yarım saatlik ücret size yansıtılır.

Belirttiğim bu çalışma koşulları genellikle uygulanan standartlardır. Bu koşullar firmadan firmaya değişiklik gösterebilir.

Devlette Kimya Mühendisliği Çalışma Koşulları

Kimya mühendisliği çalışma koşulları devlette özel sektöre kıyasla daha kolaydır. Ancak daha önce de bahsettiğim üzere devlette istihdam edilmek mühendisler için bir hayli zordur. Eğer bu zorlu aşamayı geçebilirseniz rahat bir çalışma ortamına sahip olursunuz. Çalışma saatleri daha az olduğu için aile ve özel yaşam dengesini sağlamanız daha kolay olur.

 • 09.00-17.00 saatleri arası mesai saatleridir.
 • Hafta sonu tatili bulunur.
 • Tüm dini ve milli bayramlarda izin hakkı tanınır.
 • Kurumda işyeri hekimi bulunması zorunludur. Bu sayede olası bir rahatsızlık veya yaralanma durumunda işyeri hekimi desteği alabilirsiniz.
 • Öğle yemeği hakkı vardır (kurum yemekhaneleri vardır)
 • İşe gidiş ve dönüşler için servis hizmeti vardır.
 • Bunların dışında çalışılan kuruma özgü çeşitli sosyal haklar tanınır.

Tavsiye Yazı: Enerji Sistemleri Mühendisliği Maaşları

Son olarak kimya mühendisliği maaşları hakkında genel bir değerlendirme yapacak olursam çalışılan işyerinin niteliği ve çalışma koşullarından ziyade önemli olan faktörün çalışan kişinin kendisi olduğunu söyleyebilirim. Sizin öğrenme isteğiniz, sahip olduğunuz bilgi, birikim ve deneyim maaşınıza direkt olarak etki eder. Mesleğiniz hakkında sürekli güncel gelişmeleri öğrenmeli ve kendinizi geliştirmelisiniz. Aksi hâlde en iyi firmada, en yüksek maaş ile çalışıyor olsanız bile ülkenize ve kendinize katkınız olmayacaktır. Daima kendinizi geliştirmeli, yabancı dil öğrenmeli ve kendinize yatırım yapmalısınız.

Bu yazımda kimya mühendisliği maaşları ve çalışma koşulları hakkında mümkün olduğunca bilgi vermeye çalıştım. Dilerim sizler için faydalı bir yazı olmuştur. Lütfen soru ve görüşlerinizi yorum kısmından benimle paylaşmayı unutmayın.

Kimya Mühendisliği Maaşları Ne Kadar?

Kimya mühendisliği maaşları kamu ve özel sektör çalışanları için değişiklik gösterir. Devlette çalışan bir kimya mühendisi çalıştığı kadro derecesi göz önünde bulundurularak 8000-11000 TL arasındadır. Özel sektörde ise başlangıç ücreti 5.500 TL’dir. Üst limit için net bir rakam bulunmaz.

Kimya Mühendisliği Çalışma Koşulları Nasıl?

Devlette çalışma ortamı daha düzenli ve özel sektöre kıyasla stresten uzaktır. Özel sektörde 10 saate varabilen mesai süreleri devlette 8 saat olarak sabittir.

Hüseyin Başoğul

2020 yılında Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kendimi mühendisliğin yanında sosyal medya ve seo alanlarında da geliştirdim. Hayat boyu öğrenmeye inanırım. Taze Mühendis'te de öğrendiğim konuları sizlerle paylaşıyorum :)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu